Volby

spustit CGI programy

Přípona souboru

.cgi
.pl
.exe
.sh
Spouštění CGI scriptů při použití mod_cgi je dovoleno.
vložené soubory (SSI) or without #exec
file extension
Server-side includes při použití mod_include je dovoleno.
Následuj symbolické odkazy Server bude v tomto adresáři následovat symbolické odkazy.
Následuj symbolické odkazy ověreného vlasníka Server bude v tomto adresáři následovat symbolické odkazy pokud cílový soubor nabo adresář má stejné user id jako odkaz.
Indexy Pokud adresář neobsahuje DirectoryIndex (index.html), mod_autoindex zobrazí formátovaný obsah adresáře.
MultiViews Obsah "MultiViews" smí používat mod_negotiation.

Autentikace

Jméno oblasti
Autentikace uživatele
Uživatelův adresář
Autentikace skupiny
Skupinový adresář
Primární zákaz
Vyžadovat platné uživatelské jméno
Povolení uživatelé
Povolené skupiny
Povolené IP adresy (wildcards a jména povolena)
Zakázané IP adresy (wildcards a jména povolena)

Dodatečné Mime Types
Přípony souborů asociovaných k mime type jsou v tomto formátu.

mime/type ext

například

text/html html
application/x-gzip gz